دستمزد من از مربیان لیگ هم کم‌تر است/ به مرگ تهدید شدم، اما به کارم ادامه می‌دهم