برپایی جشنواره اقوام ایرانی همزمان با اعیاد شعبانیه در باغ موزه قصر