قلعه‌نویی: کرار مشکل خاصی ندارد/تغییر زمان دربی برایمان دشوار است