دانشجویان دانشگاه‌های ایلام از سد و نیروگاه سیمره بازدید کردند