همیشه افرادی را با برچسب زدنها حذف کردند/ برخی تنگ‌ نظری‌ها برخلاف منویات انقلاب است