نقش مهم آموزش های فنی و حرفه ای در تحقق اقتصاد مقاومتی/ فعالیت ۱۲۰ آموزشگاه آزاد در استان بوشهر