کاهش 13 درصدی سرقت در تهران بزرگ/ دستگیری باند سارقان بازار در کمتر از 36 ساعت