تهیه جهیزیه نوعروسان کمیته امداد استان بوشهر با کمک بانک کشاورزی