آثار هنرمندان 33 کشور دنیا در تبریز به نمایش گذاشته می‌شود