مدیر دفتر شبکه الجزیره در اسلام‌آباد در لیست تروریستی آمریکا