آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم برگزار می‌شود