قلعه نویی:دیدار با تراکتورسازی از همه لحاظ مهم است