گزارش تمرین پرسپولیس/ انتقاد هواداران از علی عسگر و تدارک جشن تولد برای عباس زاده