اظهارات قلعه نویی در نشست مطبوعاتی قبل از دیدار مقابل تراکتورسازی