انتقاد شدید ناتالی پورتمن از نتانیاهو/ از انتخاب مجدد او متاسفم