جابجایی بازدیدکنندگان با مینی‌بوس‌های نمایشگاه کتاب از سرگرفته شد