فن‌خال: در بازار نقل‌و‌انتقالات تابستانی ترکیب‌مان را ترمیم می‌کنم