بازی برابر صبا از تراکتور سخت‌تر است/ برنامه هفته پیش 90 را ندیدم/ پرسپولیس با تماشاگرانش رکورد آسیا ر