بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در موزه مشاهیر برج میلاد تهران