هشتمین نشست علمی «روابط ­و مناسبات در نظام اجتماعی اسلام» برگزار می شود