جلسه نماینده اتحادیه ناشران آلمان در تهران/ کپی‌رایت بین‌المللی و نحوه تنظیم قرارداد ناشر و مؤلف در