رابطه مذاکرات هسته‌ای با دیپلماسی ترسیمی امام (ره) چیست؟