«اشک سنگ»؛ نماهنگی با موضوع مظلومیت مردم یمن +فیلم