برانکو محمد نوری، امید عالیشاه و مهدی طارمی را کنار گذاشت