برکناری مدیرفنی گیلانی تیم ملی امید به دلیل انتقاد از کارلوس کی روش