«هزار و یک شب» را خوانده‌ام/ دوست دارم مکزیکی‌ها مثل ایرانی‌ها شاعر شوند/ انسجام کلمات فروغ فرخزاد