دبیر جشنواره تئاتر رضوی: بجنورد را به مرکز تئاتر دینی کشور تبدیل می‌کنیم