عملیات احداث کارخانه آهک صنعتی و هیدراته قائن آغاز شد