سیاست‌های برنامه ششم تقدیم مقام معظم رهبری می‌شود/تصویب سیاست‌های امور دفاعی کشور در جلسه امروز مج