هاشمی رفسنجانی درگذشت دکتر صادق آیینه وند را تسلیت گفت