مخالف تغییر زمان دیدار با پرسپولیس هستم/ سه امتیاز را می‌خواهیم