چهار کشته در درگیری نیروهای امنیتی مصر و حامیان ...