جزئیات ارائه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان در هرمزگان اعلام شد