لحظه‌ای دلهره آور از تصادم یک قایق ماهیگیری با هواپیما (به همراه ویدئو)