اعتلای ایران اسلامی در گرو تقویت امید بین مردم است