خیریه آدم معروف‌ها/ ابتکار، کتایون‌ ریاحی، آتیلا پسیانی، علی‌کریمی و...