خاتمی: اصلاح‌طلبان خود شرایط حضورشان را فراهم کنند