روند خشک شدن دریاچه ارومیه متوقف شد/ بحران همچنان ادامه دارد