همایش ملی نکوداشت «مهدی اخوان ثالث» در یزد برگزار می شود