جدول روند عقب نشینی ها و از بین رفتن دستاوردهای هسته ای کشور به زبان ساده/ سرنوشت تحریم ها چه خواهد شد