بیش از 3 هزار واحد مسکن مهر خراسان شمالی در انتظار تامین خدمات است