چالش‌های پیش روی کامرون/ انگلیسی‌ها ناچارند در سیاست خارجی معقول‌تر و منطقی‌تر عمل کنند