احتمالا افغانستان در نمایشگاه‌های بعدی کتاب تهران، شرکت نمی‌کند