بازی با صبا مهمترین دیدار فصل است/ قبل از ۱۲ خرداد بازی نمی‌کنیم