ساعت‌ها تعقیب و گریز برای دستگیری مزاحم خانواده‌های ایلام/ 6 سال حبس درس عبرت نشد