راهپیمایی نمازگزاران اصفهانی در حمایت از مردم یمن / گزارش تصویری