تیم فوتسال دانشجویان قزوین از حضور در مسابقات بلژیک بازماند