رییس جمعیت هلال احمر: از نخبگان جامعه می خواهیم خود را وقف خدمت داوطلبانه در جمعیت هلال‌احمر کنند