منصوریان: ما چغر و یکدنده هستیم و به راه‌مان ادامه می‌دهیم