جشنواره تئاتر رضوی هدیه دولت تدبیر و امید است/ تامین اعتبار 500 میلیونی برای احداث تئاتر شهر